× Ειδοποίηση Covid-19: Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν προκληθεί από τον COVID-19, τα τεχνικά χαρακτηριστικά & οι φωτογραφίες των ποδηλάτων είναι ενδεικτικά και υπόκεινται σε αλλαγές

Ποδηλατικές διαδρομές

Επιλέξτε τον τόπο διαμονή σας και βρείτε προτάσεις για ποδηλατικές διαδρομές ή μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας μοναδική διαδρομή.Στις προτεινόμενες διαδρομές θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες όπως υψόμετρα και αποστάσεις για κάθε σημείο της διαδρομής.

Απόσταση: 11

Υψόμετρο: 566

Περιοχή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Image

Απόσταση: 11.9

Υψόμετρο: 417

Περιοχή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Image

Απόσταση: 17.1

Υψόμετρο: 852

Περιοχή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Image

Απόσταση: 17.7

Υψόμετρο: 758

Περιοχή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Image

Απόσταση: 18

Υψόμετρο: 773

Περιοχή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Image

Απόσταση: 21.7

Υψόμετρο: 942

Περιοχή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Image

Απόσταση: 24.1

Υψόμετρο: 703

Περιοχή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Image

Απόσταση: 35.7

Υψόμετρο: 1102

Περιοχή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Image

Απόσταση: 38.3

Υψόμετρο: 1796

Περιοχή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Image

Απόσταση: 86

Υψόμετρο: 628

Περιοχή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Image