× Ειδοποίηση Covid-19: Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν προκληθεί από τον COVID-19, τα τεχνικά χαρακτηριστικά & οι φωτογραφίες των ποδηλάτων είναι ενδεικτικά και υπόκεινται σε αλλαγές
Νέα

Νέα

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας καθώς και για όλες τις ανακοινώσεις της εταιρίας, που σας ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα.
Πέμπτη 25.06.2020

Giveaway Alert !

 Summer Giveaway Alert  Η Ballistic Bikes σου χαρίζει ένα ποδήλατο κατηγορίας MTB!  Ένα Ballistic Hermes Uni...

 Summer Giveaway Alert 

Η Ballistic Bikes σου χαρίζει ένα ποδήλατο κατηγορίας MTB! 

Ένα Ballistic Hermes Uni 27.5” μπορεί να γίνει δικό σου ακολουθώντας τα βήματα του διαγωνισμού!

Δες τα βήματα παρακάτω:

• Κάνε μας Follow στο instagram @ballistic.bikes

• Σχολίασε κάνοντας tag το φίλο/η σου που θα κάνετε τις βόλτες σας παρέα!

*Ο διαγωνισμός ισχύει έως 16/07! 

**Ανακοίνωση Νικητή στις 17/07

 

Όροι διαγωνισμού: 

1.Αντικείμενο του διαγωνισμού : Η εταιρεία “Κυκλοποδηλατική A.E.B.E.” που διατηρεί γραφεία στην οδό Μινωταύρου 16 (εφεξής καλούμενη “Διοργανώτρια”), διοργανώνει ηλεκτρονικά στο κοινωνικό δίκτυο Instagram την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό με σκοπό την προώθηση των προϊόντων Ballistic Bikes.

2.Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.

3. Διάρκεια-Τρόπος Συμμετοχής-Δώρα: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram και θα διαρκέσει από τη 26/06/2020 μέχρι και τη 16/07/2020. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Οι συμμετέχοντες προκειμένου να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Instagram και να έχουν κάνει ‘follow’ στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram. H διαδικασία του διαγωνισμού είναι η εξής:

Οι χρήστες καλούνται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό με το λογαριασμό τους στο Instagram. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: Nα κάνουν follow την @ballistic.bikes, Tag σε comment έναν φίλο ή φίλη τους που θα κάνουν βόλτες παρέα.

Στον διαγωνισμό συμμετέχει μόνο ο χρήστης που προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες και όχι ο φίλος/η που κάνει tag. Ο φίλος/η, εφόσον έχει λογαριασμό στο Instagram και έχει κάνει ‘follow’ στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram , μπορεί να συμμετάσχει ο/η ίδιος (α) στον διαγωνισμό ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση. Θα δοθεί ένα ποδήλατο Ballistic κατηγορίας Hardtail 27.5" μοντέλο Hermes Uni 27.5”.
Τα διαθέσιμα χρώματα για τo ποδήλατο είναι τα εξής: 

  • Hermes Uni 27.5”  Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο και Γκρι

  Θα δοθεί 1 ένα ποδήλατο σε ένα νικητή. Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει μια φορά στο διαγωνισμό. 

Για την ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού θα διεξαχθεί μια κλήρωση την ημέρα 17/07/2020, και στον νικητή θα δοθεί ένα ποδήλατο Ballistic κατηγορίας Hardtail 27.5" μοντέλο Hermes Uni 27.5”.

Το δώρο του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του νικητή ή τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα και βλάβη / ζημία τυχόν λάβουν χώρα κατά την χρήση του δώρου ή για οποιαδήποτε αιτία.

4. Έγκυρη συμμετοχή: Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

(α) Δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου,

(β) Έχει καταχωρηθεί στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram εντός της διάρκειας διεξαγωγής του διαγωνισμού,

(γ) Είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους,

(δ) Συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως άνω,

(ε) Δεν συνιστά ενέργεια αντίθετη με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο (ενδεικτικώς, άσεμνο, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κ.λπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση της είναι ακατάλληλο. Οι συμμετέχοντες που προβάλουν τέτοιο περιεχόμενο θα ευθύνονται για κάθε τυχόν ζημία επέλθει στην Διοργανώτρια.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία της συμμετοχής είναι μη αληθές, η συμμετοχή μπορεί να αποκλειστεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου.

5. Τρόπος Ανάδειξης των Νικητών: Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα διεξαγωγής με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην σελίδα της στο Instagram.

Στη κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό μέχρι τη 16/07/2020 και ώρα 23:59.

6. Ενημέρωση για την κατακύρωση- Ενημέρωση για το δώρο: Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε Instagram Story στην επίσημη σελίδα της Ballistic Bikes (@ballistic.bikes) και θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα στο Instagram στις 17/07/2020.

Ο νικητής θα πρέπει εντός μίας (1) ημέρας από την ημέρα που θα του αποσταλεί το προσωπικό μήνυμα, να απαντήσει στέλνοντας το  ονοματεπώνυμό του, αλλιώς χάνει αυτομάτως το δικαίωμα στο δώρο και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα κατά την σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση, κοκ. Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα στο Instagram από τη Διοργανώτρια για τον χρόνο και τον τόπο  που πρέπει να μεταβεί για να παραλάβει το ποδήλατο. Η αποστολή του ποδηλάτου από την εταιρεία θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον νικητή του διαγωνισμού. Ο τόπος θα είναι το πλησιέστερο κατάστημα συνεργάτη της εταιρείας. Κατά την προσέλευσή του εκεί θα πρέπει να δηλώσει το όνομά του και για λόγους ελέγχου ταυτοπροσωπίας πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα. Ανάκληση προκήρυξης-Τροποποίηση όρων: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του διαγωνισμού ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας της στο Instagram με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

8. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

9. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ.: Με την υποβολή συμμετοχής στο παρόντα Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι τα τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το σχόλιο που αναρτά έκαστος στα πλαίσια του διαγωνισμού εκχωρούνται ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα στην Διοργανώτρια, η οποία αποκτά κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αναπαράγει, τροποποιεί και δημοσιεύει σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτει για τη διαφήμιση και προώθηση του διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων, ως τέτοιας λογιζόμενης της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή άλλη υποχρέωση έναντι αυτών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι τρίτων για το περιεχόμενο το οποίο δεν θα πρέπει να είναι αντίθετο με το νόμο και τα χρηστά ήθη, και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση ή εξ αφορμής του περιεχομένου. Επίσης με την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας. 

10. Δήλωση Ιδιωτικότητας: Η Διοργανώτρια, ενεργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς της παρέχουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τους σκοπούς εκτέλεσης του διαγωνισμού. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα του νικητή σε σχόλιο κάτω από το post του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, ουδεμία δε αξίωση έχουν για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους. Οι συμμετέχοντες και οι εξ αυτών νικητές, με τη συμμετοχή τους αναγνωρίζουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους είναι απαραίτητη για τον σκοπό της εκτέλεσης του διαγωνισμού και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Διοργανώτρια μέσω των ανακοινωθέντων όρων του διαγωνισμού, καθώς και για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή της, εφόσον απαιτηθεί (π.χ. υποχρέωση ανακοίνωσης των δεδομένων σε δημόσιες Αρχές/Δικαστήρια σε περίπτωση παράβασης των όρων του Διαγωνισμού από συμμετέχοντες).

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες προτίθενται να κοινοποιήσουν στην Διοργανώτρια προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, αναγνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν προηγουμένως τη συναίνεση των προσώπων αυτών και να τους ενημερώσουν για το περιεχόμενο των όρων του διαγωνισμού και της παρούσας δήλωσης, καθώς και να λάβουν την εξουσιοδότηση να κοινοποιήσουν στην Διοργανώτρια αυτά τα δεδομένα και να της επιτρέπουν να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τα εδώ προβλεπόμενα. Αναλαμβάνουν δε να απαλλάξουν από κάθε ευθύνη και να αποζημιώσουν την Διοργανώτρια και κάθε τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό της για κάθε ζημία ή ηθική βλάβη υποστούν από την παραβίαση των ως άνω υποχρεώσεων.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που η Διοργανώτρια θα συλλέξει στα πλαίσια του διαγωνισμού και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο (προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος του νικητή στη αίθουσα την ημέρα της πρεμιέρας) ,  ΑΔΤ για λόγους ελέγχου ταυτοπροσωπίας (προκειμένου να να παραλάβει το ποδήλατο από τον κοντινότερο συνεργάτη), λογαριασμό Instagram. Η αποστολή του ποδηλάτου από την εταιρεία θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον νικητή του διαγωνισμού. 

Στις περιπτώσεις που προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του Ε.Ο.Χ., η Διοργανώτρια εφαρμόζει ένα σύνολο μηχανισμών, προκειμένου να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων: τυποποιημένοι συμβατικοί όροι για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, πιστοποίηση Ασπίδας Προστασίας Ιδιωτικότητας, συνιστούν ορισμένες από τις εγγυήσεις που χρησιμοποιεί η Διοργανώτρια (ή οι ενεργούντες για λογαριασμό της), προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων.

Η Διοργανώτρια θα τηρεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων για ένα έτος μετά την λήξη του διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου στον νικητή ή και για μεγαλύτερο διάστημα αν υπάρχει νομική υποχρέωση με την οποία η Διοργανώτρια οφείλει να συμμορφωθεί, ή η διατήρηση των δεδομένων απαιτείται για την άσκηση δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Ως υποκείμενα των προσωπικών τους δεδομένων οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή αυτών, το δικαίωμα να περιορίσουν ή να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εάν η Διοργανώτρια προβαίνει σε παράνομη επεξεργασία αυτών. Η Διοργανώτρια θα ανταποκριθεί στο αίτημά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Διοργανώτρια ή για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής στο  info@ballistic.gr

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της πολιτικής ιδιωτικότητας της ιστοσελίδας www.ballistic.gr εδώ.

11. Αποδοχή των όρων: Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι έχει αναγνώσει τους όρους και τις πολιτικές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων του από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram και τους όρους συμμετοχής του παρόντος διαγωνισμού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η συμμετοχή του συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή πριν από την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής των παρόντων όρων του διαγωνισμού και αποδοχής του δώρου και να αρνηθεί την παράδοση σε περίπτωση εναντίωσης του νικητή στα ανωτέρω. Σε τυχόν περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος την ως άνω δήλωση θα υπογράφουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα, ιδιότητα που θα αποδεικνύεται δι’ εγγράφων.

12. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, θα επιχειρείται κατά αρχάς φιλική επίλυση αυτής, αν δε αυτή αποτύχει αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

13. Δημοσιότητα: Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram, στη σελίδα της διοργανώτριας στο Facebook (@ballistic.gr ) καθώς και στο ballistic.gr.

 

Image
Τρίτη 10.12.2019

Giveaway Alert !

Απόκτησε τώρα ένα ποδήλατο Ballistic, με ένα κλικ! Ένα Ballistic Coaster 1.0 ή Coaster 1.0...

Απόκτησε τώρα ένα ποδήλατο Ballistic, με ένα κλικ!

Ένα Ballistic Coaster 1.0 ή Coaster 1.0 Lady μπορεί να γίνει δικό σου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα του διαγωνισμού!

Είναι απλό:

• Κάνε μας Follow στο instagram @ballistic.bikes

• Σχολίασε κάνοντας tag το φίλο/η σου που θα κάνετε βόλτες παρέα!

Ο διαγωνισμός ισχύει έως 22/12!


Όροι διαγωνισμού: 

1.Αντικείμενο του διαγωνισμού : Η εταιρεία “Κυκλοποδηλατική A.E.B.E.” που διατηρεί γραφεία στην οδό Μινωταύρου 16 (εφεξής καλούμενη “Διοργανώτρια”), διοργανώνει ηλεκτρονικά στο κοινωνικό δίκτυο Instagram την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό με σκοπό την προώθηση των προϊόντων Ballistic Bikes.

2.Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.

3. Διάρκεια-Τρόπος Συμμετοχής-Δώρα: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram και θα διαρκέσει από τη 11/12/2019 μέχρι και τη 22/12/2019. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Οι συμμετέχοντες προκειμένου να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Instagram και να έχουν κάνει ‘follow’ στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram. H διαδικασία του διαγωνισμού είναι η εξής:

Οι χρήστες καλούνται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό με το λογαριασμό τους στο Instagram. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: Nα κάνουν follow την @ballistic.bikes, Tag σε comment έναν φίλο ή φίλη τους που θα κάνουν βόλτες παρέα.

Στον διαγωνισμό συμμετέχει μόνο ο χρήστης που προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες και όχι ο φίλος/η που κάνει tag. Ο φίλος/η, εφόσον έχει λογαριασμό στο Instagram και έχει κάνει ‘follow’ στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram , μπορεί να συμμετάσχει ο/η ίδιος (α) στον διαγωνισμό ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση. Θα δοθεί ένα ποδήλατο Ballistic κατηγορίας Cross Trekking μοντέλο “Coaster 1.0 ή Coaster 1.0 Lady” αναλόγως το φύλλο του νικητή ή της νικήτριας. Τα διαθέσιμα μεγέθη για τα ποδήλατα είναι τα εξής: 

  • Coaster 1.0 Lady / Διαθέσιμα Μέγέθη: 45

  • Coaster 1.0 Gent / Διαθέσιμα Μέγέθη: 47 & 53


  Θα δοθεί 1 ένα ποδήλατο σε ένα νικητή. Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει μια φορά στο διαγωνισμό. 

Για την ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού θα διεξαχθεί μια κλήρωση την ημέρα 23/12/2019, και στον νικητή θα δοθεί ένα ποδήλατο Ballistic κατηγορίας Cross Trekking μοντέλο “Coaster 1.0 ή Coaster 1.0 Lady” αναλόγως το φύλλο του νικητή ή της νικήτριας ανάλογα με το comment που έχει κάνει στο post του διαγωνισμού.

Το δώρο του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του νικητή ή τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα και βλάβη / ζημία τυχόν λάβουν χώρα κατά την χρήση του δώρου ή για οποιαδήποτε αιτία.

4. Έγκυρη συμμετοχή: Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

(α) Δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου,

(β) Έχει καταχωρηθεί στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram εντός της διάρκειας διεξαγωγής του διαγωνισμού,

(γ) Είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους,

(δ) Συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως άνω,

(ε) Δεν συνιστά ενέργεια αντίθετη με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο (ενδεικτικώς, άσεμνο, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κ.λπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση της είναι ακατάλληλο. Οι συμμετέχοντες που προβάλουν τέτοιο περιεχόμενο θα ευθύνονται για κάθε τυχόν ζημία επέλθει στην Διοργανώτρια.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία της συμμετοχής είναι μη αληθές, η συμμετοχή μπορεί να αποκλειστεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου.

5. Τρόπος Ανάδειξης των Νικητών: Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα διεξαγωγής με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην σελίδα της στο Instagram.

Στη κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό μέχρι τη 22/12/2019 και ώρα 23:59.

6. Ενημέρωση για την κατακύρωση- Ενημέρωση για το δώρο: Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε Instagram Story στην επίσημη σελίδα της Ballistic Bikes (@ballistic.bikes) και θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα στο Instagram στις 23/12/2019.

Ο νικητής θα πρέπει εντός μίας (1) ημέρας από την ημέρα που θα του αποσταλεί το προσωπικό μήνυμα, να απαντήσει στέλνοντας το  ονοματεπώνυμό του, αλλιώς χάνει αυτομάτως το δικαίωμα στο δώρο και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα κατά την σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση, κοκ. Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα στο Instagram από τη Διοργανώτρια για τον χρόνο και τον τόπο  που πρέπει να μεταβεί για να παραλάβει το ποδήλατο. Η αποστολή του ποδηλάτου από την εταιρεία θα γίνει αρχές Ιανουαρίου 2020 κατόπιν συνεννόησης με τον νικητή του διαγωνισμού. Ο τόπος θα είναι το πλησιέστερο κατάστημα συνεργάτη της εταιρείας. Κατά την προσέλευσή του εκεί θα πρέπει να δηλώσει το όνομά του και για λόγους ελέγχου ταυτοπροσωπίας πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα. Ανάκληση προκήρυξης-Τροποποίηση όρων: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του διαγωνισμού ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας της στο Instagram με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

8. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

9. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ.: Με την υποβολή συμμετοχής στο παρόντα Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι τα τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το σχόλιο που αναρτά έκαστος στα πλαίσια του διαγωνισμού εκχωρούνται ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα στην Διοργανώτρια, η οποία αποκτά κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αναπαράγει, τροποποιεί και δημοσιεύει σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτει για τη διαφήμιση και προώθηση του διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων, ως τέτοιας λογιζόμενης της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή άλλη υποχρέωση έναντι αυτών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι τρίτων για το περιεχόμενο το οποίο δεν θα πρέπει να είναι αντίθετο με το νόμο και τα χρηστά ήθη, και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση ή εξ αφορμής του περιεχομένου. Επίσης με την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.

10. Δήλωση Ιδιωτικότητας: Η Διοργανώτρια, ενεργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς της παρέχουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τους σκοπούς εκτέλεσης του διαγωνισμού. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα του νικητή σε σχόλιο κάτω από το post του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, ουδεμία δε αξίωση έχουν για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους. Οι συμμετέχοντες και οι εξ αυτών νικητές, με τη συμμετοχή τους αναγνωρίζουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους είναι απαραίτητη για τον σκοπό της εκτέλεσης του διαγωνισμού και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Διοργανώτρια μέσω των ανακοινωθέντων όρων του διαγωνισμού, καθώς και για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή της, εφόσον απαιτηθεί (π.χ. υποχρέωση ανακοίνωσης των δεδομένων σε δημόσιες Αρχές/Δικαστήρια σε περίπτωση παράβασης των όρων του Διαγωνισμού από συμμετέχοντες).

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες προτίθενται να κοινοποιήσουν στην Διοργανώτρια προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, αναγνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν προηγουμένως τη συναίνεση των προσώπων αυτών και να τους ενημερώσουν για το περιεχόμενο των όρων του διαγωνισμού και της παρούσας δήλωσης, καθώς και να λάβουν την εξουσιοδότηση να κοινοποιήσουν στην Διοργανώτρια αυτά τα δεδομένα και να της επιτρέπουν να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τα εδώ προβλεπόμενα. Αναλαμβάνουν δε να απαλλάξουν από κάθε ευθύνη και να αποζημιώσουν την Διοργανώτρια και κάθε τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό της για κάθε ζημία ή ηθική βλάβη υποστούν από την παραβίαση των ως άνω υποχρεώσεων.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που η Διοργανώτρια θα συλλέξει στα πλαίσια του διαγωνισμού και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο (προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος του νικητή στη αίθουσα την ημέρα της πρεμιέρας) ,  ΑΔΤ για λόγους ελέγχου ταυτοπροσωπίας (προκειμένου να να παραλάβει το ποδήλατο από τον κοντινότερο συνεργάτη), λογαριασμό Instagram. Η αποστολή του ποδηλάτου από την εταιρεία θα γίνει αρχές Ιανουαρίου 2020 κατόπιν συνεννόησης με τον νικητή του διαγωνισμού. 

Στις περιπτώσεις που προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του Ε.Ο.Χ., η Διοργανώτρια εφαρμόζει ένα σύνολο μηχανισμών, προκειμένου να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων: τυποποιημένοι συμβατικοί όροι για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, πιστοποίηση Ασπίδας Προστασίας Ιδιωτικότητας, συνιστούν ορισμένες από τις εγγυήσεις που χρησιμοποιεί η Διοργανώτρια (ή οι ενεργούντες για λογαριασμό της), προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων.

Η Διοργανώτρια θα τηρεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων για ένα έτος μετά την λήξη του διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου στον νικητή ή και για μεγαλύτερο διάστημα αν υπάρχει νομική υποχρέωση με την οποία η Διοργανώτρια οφείλει να συμμορφωθεί, ή η διατήρηση των δεδομένων απαιτείται για την άσκηση δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Ως υποκείμενα των προσωπικών τους δεδομένων οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή αυτών, το δικαίωμα να περιορίσουν ή να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εάν η Διοργανώτρια προβαίνει σε παράνομη επεξεργασία αυτών. Η Διοργανώτρια θα ανταποκριθεί στο αίτημά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Διοργανώτρια ή για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής στο  info@ballistic.gr

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της πολιτικής ιδιωτικότητας της ιστοσελίδας www.ballistic.gr εδώ.

11. Αποδοχή των όρων: Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι έχει αναγνώσει τους όρους και τις πολιτικές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων του από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram και τους όρους συμμετοχής του παρόντος διαγωνισμού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η συμμετοχή του συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή πριν από την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής των παρόντων όρων του διαγωνισμού και αποδοχής του δώρου και να αρνηθεί την παράδοση σε περίπτωση εναντίωσης του νικητή στα ανωτέρω. Σε τυχόν περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος την ως άνω δήλωση θα υπογράφουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα, ιδιότητα που θα αποδεικνύεται δι’ εγγράφων.

12. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, θα επιχειρείται κατά αρχάς φιλική επίλυση αυτής, αν δε αυτή αποτύχει αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

13. Δημοσιότητα: Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram, στη σελίδα της διοργανώτριας στο Facebook (@ballistic.gr ) καθώς και στο ballistic.gr.

Image
Παρασκευή 15.11.2019

XENIA 2019

Η εταιρεία μας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα βρίσκεται στην έκθεση της XENIA 2019, η...

Η εταιρεία μας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα βρίσκεται στην έκθεση της XENIA 2019, η οποία ανοίγει τις πόρτες της 23/11/2019 με 25/11/2019.
Σας προσκαλούμε στο περίπτερο μας HALL 1-D 23 για να γνωρίσετε από κοντά όλες τις καινούργιες υπηρεσίες μας και να ενημερωθείτε για καινοτόμες ιδέες όσον αφορά την δημιουργία ή την ενοικίαση ηλεκτρικών ποδηλάτων.  

Image
Τρίτη 4.12.2018

Xenia 2018

Η Ballistic bikes συμμετείχε με επιτυχία στη Xenia 2018.

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η παρουσία της εταιρείας στην έκθεση Xenia 2018, στα πλαίσια της οποίας ανακοινώθηκε η συνεργασία της Ballistic Bikes με την ελληνική εταιρεία Speen όπου και παρουσίασαν την νέα γενιά e-Bikes της Ballistic bikes.

Τετάρτη 14.09.2016

Athens Bike Festival 2016

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ballistic πιστή στο ραντεβού, σας περιμένει στο 7ο...

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ballistic πιστή στο ραντεβού, σας περιμένει στο 7ο Athens Bike Festival από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016 στη Τεχνόπολη.
Εκεί θα μπορέσετε να να γνωρίσετε από κοντά τη νέα collection του 2017 και να ενημερωθείτε για τα τεχνικα χαρακτηριστικά των ποδηλάτων.
Θα μας βρείτε στην Αίθουσα Δ12.


Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, Αθήνα

Image
Τρίτη 30.09.2014

Athens Bike Festival 2014

Η Ballistic για ακόμη μια χρονιά βρέθηκε στο Athens Bike Festival.

Η Ballistic για ακόμη μια χρονιά βρέθηκε στο Athens Bike Festival και έδωσε την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα της.

Παρασκευή 1.08.2014

Όροι Διαγωνισμού φωτογραφίας Ballistic Bikes

Όροι διαγωνισμού της Ballistic Bikes, η οποία εδρεύει στην Θες/νίκη, στην οδό Μινωτάυρου , αρ....

Όροι διαγωνισμού της Ballistic Bikes, η οποία εδρεύει στην Θες/νίκη, στην οδό Μινωτάυρου , αρ. 16 (στο εξής: Διοργανώτρια Εταιρία), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (στο εξής: Διαγωνισμός), με την ονομασία "Διαγωνισμός Φωτογραφίας, Take a pic", που έχει ως στόχο να αναδείξει τρεις (3) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν δώρα, 3 ποδήλατα. 
Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης Νικητών στο πλαίσιο αυτού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής: Ο Διαγωνισμός διεξάγεται καθημερινά για το χρονικό διάστημα 18/07/2014(00:01) έως και 30/09/2014 (23:59).Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει το χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων συμμετοχής και πέραν του εδώ προβλεπόμενου, με ρητή ανακοίνωσή του, η οποία θα αναρτηθεί στο δικτυακό μεσο της Ballistic bikes www.facebook.com/Ballistic.gr 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο νικητής είναι κάτω των δέκα τεσσάρων (14) ετών ή εν γένει δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγεί άλλος νικητής. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζομένων στη Διοργανώτρια εταιρεία. 
Σε περίπτωση κατά την οποία λάβει μέρος στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει, κατά τα ανωτέρω, και εφόσον είναι ο τυχερός ενός εκ των δώρων δεν θα του χορηγείται το δώρο. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος. Καμία συμμετοχή που θα ληφθεί εκτός των παραπάνω (υπό 1) αναφερόμενων χρονικών ορίων δεν θα γίνει δεκτή. Σχετικές ανακοινώσεις αναφορικά με το Διαγωνισμό θα γίνουν στη δικτυακή πύλη www.facebook.com/Ballistic.gr. 
Ο εκάστοτε συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email) και να μεταφορτώσει τη φωτογραφία (φωτογραφία ποδηλάτου Ballistic) με την οποία επιθυμεί να λάβει μέρος στη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στο fanpage της Ballistic στο facebook και είναι ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό του διαγωνισμού. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετάσχει με μία φωτογραφία. 
Αποκλείονται του διαγωνισμού όσοι συμμετέχοντες αποστείλουν φωτογραφίες με άσχετο με το Διαγωνισμό ή άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο, ή ποδήλατα που δεν είναι Ballistic. 
Η επιλογή των νικητών θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα της Ballistic, λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο κριτήρια όπως οι περισσότεροι ψήφοι της κάθε φωτογραφίας. 
Τα Δώρα είναι της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας , η οποία δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση της να προσδιορίσει τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Η παραλαβή του Δώρου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με εκπρόσωπο του Διοργανωτή ή συνεργάτη του και θα πραγματοποιηθεί με παραλαβή του από τα γραφεία του Διοργανωτή. 
Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των τυχερών, με ανάρτηση αυτών fanpage της Ballistic στο facebook και (β) εκπρόσωποι της Διοργανώτριας Εταιρίας θα επικοινωνήσουν με τους Νικητές μέσω e-mail, και θα γνωρίζει σε αυτούς τη διαδικασία εφεξής όσον αφορά στο χρόνο και τρόπο παραλαβής των Δώρων. 
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον τυχερό εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινωνήσει ο ίδιος για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής ή άρνησής του να παραλάβει το Δώρο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή δεν έχει υπογράψει τη σχετική δήλωση Αποδοχής του Δώρου, προσκομίζοντας και την αστυνομική του ταυτότητα, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο συμμετέχων (αναπληρωματικός) που καταλαμβάνει την αμέσως επόμενη σειρά κατάταξης κ.ο.κ. Με την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας παραλαβής του Δώρου κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρίας παύει να υφίσταται και δεν υπέχει ή αναλαμβάνει υποχρέωση έναντι του Νικητή και των επιλαχόντων του Διαγωνισμού. 
Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω του fanpage της Ballistic στο facebook όπως αυτή επιθυμεί, καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Διαγωνισμό γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων κ.τ.λ., κατά την κρίση της. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του φωτογραφικού υλικού δυνάμει των παρόντων όρων χρήσης περιέρχονται άνευ άλλης διατυπώσεως στην ιδιοκτησία του Διοργανωτή. Με δεδομένο ότι τόσο η Διοργανώτρια Εταιρία θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, (ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση-περιοχή, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του (δημοσιοποίηση των ονομάτων τους στο site, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του Διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια Εταιρία την ανασκευή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Η Διοργανώτρια Εταιρία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα μονομερώς να διακόψει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, να τροποποιήσει τους όρους αυτού, να μεταβάλει το χρόνο και τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της επιλογής των νικητών, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκεια του ή να αλλάξει το προσφερόμενο Δώρο με άλλο, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά, που θα ανακοινωθεί στο fanpage της Ballistic στο facebook. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά ή/και διαμονή σχετικές με το Δώρο. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρία, χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει το Δώρο, τότε διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει σε αντικατάσταση του προαναφερθέντος Δώρου, κάποιο άλλο ίσης ή διαφορετικής αξίας. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου σε χρήματα. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωση του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή. Ο Διοργανωτής ευθύνεται μόνο για τον αριθμό των Δώρων που θα δοθούν κατά τους όρους του παρόντος και δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά αδυναμία καταχώρισης συμμετοχής λόγω τεχνικού προβλήματος της πλατφόρμας facebook.com, ή/και της σελίδας υποβολής συμμετοχών, αδυναμία πρόσβασης στη σελίδα συμμετοχών λόγω προβλήματος στην τηλεφωνική γραμμή του συμμετέχοντος . Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται ότι κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογραφιών που θα διαθέσουν για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού στον Διοργανωτή, είτε ως δημιουργοί αυτών είτε κατόπιν γραπτής παραχώρησης από τους δικαιούχους για τις ανάγκες του Διαγωνισμού σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι οι φωτογραφίες τις οποίες αποστέλλουν είναι πρωτότυπες και δεν έχουν υποστεί τεχνική επεξεργασία. Παράλληλα εκχωρούν στο Διοργανωτή το δικαίωμα χρήσης αυτών. Με αυτή την παραχώρηση, δίδεται στον Διοργανωτή το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών των συμμετεχόντων στις επίσημες ιστοσελίδες του Διοργανωτή και σε ενημερωτικά έντυπα και λοιπό προωθητικό υλικό, με περαιτέρω άδεια για χρήση τους από τα μέσα ενημέρωσης αποκλειστικώς και μόνον για ενημερωτικούς σκοπούς. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται και αναρτημένο στο fanpage της Ballistic στο facebook. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρία στον παραπάνω ιστότοπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους, ανάμεσα στους συμμετέχοντες ή τρίτο πρόσωπο και τον Διοργανωτή, οι ανωτέρω υποχρεούνται, πριν κινήσουν οιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσουν με την εταιρία εντός 15 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στους συμμετέχοντες ή τρίτο πρόσωπο και το Διοργανωτή. Κατά τα λοιπά οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε ένδικη διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

Image